외국어 베트남어

스킵네비게이션

Đời sống sinh hoạt của sinh viên

Nhà ăn

Trường đại học của chúng tôi có một nhà ăn trong khuôn viên trường để cung cấp cho sinh viên những bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận, bổ dưỡng với giá cả hợp lý.