외국어 베트남어

스킵네비게이션

Giới thiệu về KMCU

Hệ thống giáo dục

Giới thiệu về KMCUHệ thống giáo dục
Triết lý sáng lập

vì đất nước của sự thật, công lý và tình yêu

 1. Chỉ tiêu giáo dục

  Phát triển nhân cách toàn diện và theo đuổi sự vượt trội trong các kỹ năng thực tế

 2. Tài năng lý tưởng

  CAPable Global Citizen

 3. Mục tiêu giáo dục
  • 01

   Ươm mầm tài năng sáng tạo, biết giao tiếp và hợp tác

  • 02

   Ươm mầm tài năng xã hội cùng cộng đồng

  • 03

   Ươm mầm tài năng toàn cầu để dẫn đầu ngành công nghiệp tương lai

Nhiệm vụ của trường

Chúng tôi thực hiện triết lý nền tàng và đạt mục tiêu cho việc giáo dục nghề đại học đó là “đào tạo những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp, yêu con người và đóng góp tích cực, sáng tạo và sự phát triển của đất nước và xã hội”.