외국어 베트남어

스킵네비게이션

Giới thiệu về KMCU

Lời chào của thầy Hiệu trưởng

Giới thiệu về KMCULời chào của thầy Hiệu trưởng

Hoan nghênh bạn đã đến với trang web của trường cao đẳng văn hóa Keimyung.

Một trường đại học, nơi đánh thức niềm vui học tập và giúp sinh viên trưởng thành đúng cách

cao đẳng văn hóa Keimyung sẽ không ngừng thay đổi và nỗ lực giúp sinh viên tạo dựng một tương lai hạnh phúc.

Trường cao đẳng văn hóa Keimyung được thành lập vào năm 1962 và kỷ niệm 60 năm thành lập, với tôn chỉ "Vì một đất nước của chân lý, chính trực và yêu thương", trường đã cung cấp nền giáo dục chuyên nghiệp, yêu thương con người, đào tạo ra rất nhiều nhân tài năng động và sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và xã hội.

Trường cao đẳng văn hóa Keimyung đang tập trung vào việc giáo dục nhân cách cùng với trau dồi kiến thức văn hóa, kiến thức chuyên ngành phù hợp để sinh viên có thể thích ứng với các khu công nghiệp trong và ngoài nước thông qua việc tăng cường kết nối giữa trường và các khu vực cũng như các khu công nghiệp. Ngoài ra trường chú trọng nhấn mạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học bằng cách sắp xếp chương trình đào tạo với các môn học chuyên ngành bắt buộc và các môn học tự chọn. Qua đó, hệ thống dạy - học này đã đạt hiệu quả cao và được Bộ giáo dục chứng nhận bình chọn là cơ quan hỗ trợ dạy - học ưu tú vào năm 2020.

Qua sự nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục, trường đã có các dự án như dự án hỗ trợ đổi mới trường đại học, dự án phát triển hợp tác trường đại học - công nghiệp - nghiên cứu (LINC 3.0), dự án giáo dục kết hợp với cơ sở dạy nghề tập trung chuyên môn (HiVE), dự án việc trung tâm việc làm và trường đại học, cơ quan vận hành ưu tú chương trình K-move school, trường đại học tổ chức chương trình Nấc thang màu xanh, dự án hợp tác công tư của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) (như Uzbekistan, Bolivia), thông qua các dự án đó, trường đã được chứng nhận là một trong những cơ quan giáo dục nghề chuyên môn có năng lực quốc tế hóa giáo dục, là trường có chất lượng đào tạo y tá tốt, đào tạo chuyên gia dinh dưỡng tốt, đồng thời cũng được chứng nhận là trường đại học ưu tú và có khả năng cạnh tranh cao trong đánh giá HRD.

Ngoài ra, thông qua việc trường liên tục quyên góp làm từ thiện, thực hiện hoạt động tình nguyện ở nước ngoài, chia sẻ ở khu vực, vào năm 2017 trường đã được

Trường cao đẳng của chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện giáo dục chuyên môn và giáo dục nhân cách với tư cách là một tổ chức giáo dục nghề chuyên môn cao trong môi trường giáo dục và công nghiệp đang thay đổi một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ không ngừng thay đổi, nỗ lực để học sinh biết niềm vui học tập, học đúng, trưởng thành đúng và hơn nữa là tạo dựng một tương lai hạnh phúc cho học sinh.

Xin cảm ơn

Park Seung-ho, hiệu trưởng thứ 14, 15 của trường cao đẳng văn hóa Keimyung