외국어 베트남어

스킵네비게이션

Giới thiệu về KMCU

Lịch sử

2010’s

2022

 1. 02.11
  1. Lễ tốt nghiệp cao đẳng lần 59 và học vị đại học lần 14 (cao đẳng: 1625 người, đại học 284 người. Tổng 93.167 người)

2021

 1. 09.03
  1. Trong việc chẩn đoán năng lực cơ bản của trường đại học năm 20, được chọn là "trường đại học hỗ trợ tài chính tổng hợp"

 2. 08.17
  1. Thông qua việc chẩn đoán năng lực cơ bản của trường đại học năm 2021, trong việc bình chọn là "trường đại học hỗ trợ tài chính tổng hợp" trong

 3. 05.14
  1. Được đánh giá "rất tốt" trong đợt đánh giá hàng năm lần thứ 4 của dự án LINC+

 4. 04.14
  1. Giải tán quân đoàn dự bị làm việc tại trường cao đẳng văn hóa Keimyung

 5. 02.05
  1. Lễ tốt nghiệp cao đẳng lần 58 và học vị đại học lần 13 (cao đẳng: 1730 người, đại học 286 người. Tổng 91.176 người)

 6. 01.12
  1. Học kì hai năm học 2020, được chứng nhận trong đánh giá giáo dục đào tạo y tá điều dưỡng / 5 năm (từ 13.06.2012 đến 12.06.2026)

2020

 1. 06.17
  1. Được đánh giá "rất tốt" trong đợt đánh giá hàng năm lần thứ 3 của dự án LINC+ và được lựa chọn vào nhóm thỏa thuận hàng đầu về việc đổi mới cách mạng công nghiệp lần thứ 4

 2. 06.10
  1. Đổi tên tòa nhà khoa giáo dục mầm non thành tòa nhà Heejeon (喜田館)

 3. 03.03
  1. Được chọn là cơ quan điều hành chương trình K-move school trong 5 năm liên tiếp

 4. 02.28
  1. Được chọn là cơ quan điều hành chương trình K-move school xuất sắc năm 2020

 5. 02.14
  1. Được chọn là trường đào tạo nhân lực kỹ thuật nước ngoài ngành công nghiệp gốc rễ trong 6 năm liên tiếp

  2. Lễ tốt nghiệp cao đẳng lần 57 và học vị đại học lần 12 (cao đẳng: 1846người, đại học 278người. Tổng 89.103 người)

 6. 02.12
  1. Được Bộ giáo dục công nhận là trường đại học có khả năng quốc tế hóa giáo dục trong 4 năm liên tiếp (từ 03.2020 đến 02.2022)

 7. 01.22
  1. Năm 2020 được chọn là trường đại học tổ chức dự án Nấc thang xanh trong 2 năm liên tiếp

 8. 01.08
  1. Được đánh giá hạng A trong cuộc đánh giá các khóa đào tạo và cơ sở điều hành chương trình K-move school năm 2017 - 2018

2019

 1. 10.23
  1. Đạt giải thưởng trường có cống hiến giáo dục của Hàn Quốc lần 8 năm 2019

 2. 10.14
  1. Được "chứng nhận" trong cuộc đánh giá - chứng nhận quá trình giáo dục đào tạo chuyên gia dinh dưỡng năm 2019

 3. 09.10
  1. Bắt đầu đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành thiết kế nội thất (khoa kiến trúc nội thất 15 sinh viên)

 4. 09.03
  1. Năm 2019 được tái chứng nhận HRD là tổ chức xuất sắc nhất khu vực (hệ thống chứng nhận tổ chức xuất sắc về phát triển nguồn nhân lực): thời hạn 3 năm, 27.9.2019 - 26.9.2022

 5. 08.01
  1. Thành lập văn phòng kế hoạch và điều phối trung tâm IR

  2. Thành lập trung tâm đổi mới giáo dục

 6. 05.20
  1. Năm 2019 được chọn là trường đại học chủ trì cho việc kết hợp hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp vừa và nhỏ 1

 7. 05.15
  1. Công bố kế hoạch phát triển đại học KMCU 2025

 8. 04.25
  1. Được lựa chọn thực hiện dự án LINC+ giai đoạn 2 (2019-2021)

 9. 03.01
  1. Lễ nhận chức Hiệu trưởng thứ 14 của thầy tiến sĩ Park Seung Ho (từ 01.03.2019 đến hiện tại)

  2. Được Bộ giáo dục lựa chọn là nơi tiến hành dự án hỗ trợ đổi mới trường cao đẳng

 10. 02.28
  1. Được chọn là trường đại học chủ nhà tổ chức cho chương trình Nấc thang xanh năm 2019 (trường cao đẳng duy nhất trong cả nước)

 11. 02.15
  1. Lễ tốt nghiệp cao đẳng lần 56 và học vị đại học lần 11 (cao đẳng: 1821 người, đại học 227 người. Tổng 86.897 người)

 12. 02.01
  1. Năm 2019 được cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) lựa chọn là nơi tiến hành dự án hợp tác công tư trong giáo dục cao đẳng đại học

2018

 1. 12.18
  1. Năm 2018 nhận được giải thưởng Chính phủ về việc tạo việc làm cho sinh viên

 2. 09.03
  1. Được chọn là "trường đại học tự cải thiện" trong cuộc Chẩn đoán năng lực cơ bản của trường đại học năm 2018

 3. 08.22
  1. Bộ giáo dục phê duyệt các khóa đào tạo giáo dục chuyên ngành chuyên sâu cho bậc cử nhân (khoa điều dưỡng y tá 15 người, khoa kinh tế - thuế vụ 20 người, khoa kiến trúc cảnh quan sân golf làm vườn thông minh 20 người)

 4. 07.06
  1. Được Bộ giáo dục đánh giá kết quả S trong việc đánh giá đề án bồi dưỡng phát triển tường cao đẳng năm 2018

 5. 03.14
  1. Được Bộ việc làm và lao động lựa chọn là cơ quan thực hiện dự án hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên theo yêu cầu của ngành nghề tại địa phương năm 2018

 6. 02.09
  1. Lễ tốt nghiệp cao đẳng lần 55 và học vị đại học lần 10 (cao đẳng: 1872 người, đại học 209 người)