외국어 베트남어

스킵네비게이션

Đời sống sinh hoạt của sinh viên

Thư viên

Thư viện trường đại học của chúng tôi là một không gian văn hóa phức hợp hiện đại được trang bị với tổng diện tích sàn là 2.300 pyeong, tổng hiện có 250.000 đầu sách tài liệu và nhiều cơ sở vật chất tiện lợi khác nhau, đồng thời trường cũng đang chuẩn bị những dịch vụ tốt nhất để có thể hiện thực hóa ước mơ của bạn.