외국어 베트남어

스킵네비게이션

Đời sống sinh hoạt của sinh viên

Chương trình trải nghiệm văn hóa

Chương trình hành quân xuyên đất nước

Hướng dẫn sinh viên hành quân dọc quốc gia

Chương trình diễu hành toàn quốc cho sinh viên dại học tạm rời khỏi cuộc sống hàng ngày giàu có và ổn định. Với phương châm "Bước chân giúp ta và đất ta hòa làm một". Đây là một chương trình giúp sinh viên biếtnhiều hơn về đất nước mình.

kết quả

연도별 참여현황에 대한 표로 연도, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 연도에 대한 정보 제공
2019 2018 2017 2016 2013 2012
125km 110km 110km 100km 195km 180km
2011 2010 2009 2008 2007 2006
94km 182km 132km 184km 210km 189km
2005 2004 2003 2002 2001
180km 165km 157km 124km 154km