외국어 베트남어

스킵네비게이션

Đời sống sinh hoạt của sinh viên

Phòng y tế

Phòng y tế trong khuôn viên trường giúp sinh viên và giảng viên có một cuộc sống sinh hoạt dạy và học lành mạnh và sôi nổi thông qua việc quản lý sức khỏe như sơ cứu, phòng chống bệnh tật và tai nạn, tư vấn sức khỏe và các hoạt động kêu gọi không hút thuốc.