한국어문화과

스킵네비게이션

베트남어인재양성 유형

인재양성 유형

Loại hình giáo dục

Sau đây là giải thích về các loại hình giáo dục của khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu

01

Năng lực giao tiếp

Khả năng hiểu tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc.
02

Năng lực thực hành thực tiễn

Đào tạo kỹ thuật chuyên môn đáp ứng cho việc thực hành thực tiễn theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
03

Nuôi dưỡng lòng nhân ái

Với nền tảng tiếng Hàn, thông qua các hoạt động tình nguyện, sinh viên có thể học được nhiều nét đa dạng trong văn hóa.
04

Năng lực xử lý thông tin

Đào tạo khả năng tự động hóa văn phòng, khả năng sử dụng máy tính (phương tiện truyền thông và SNS).
05

Chuyên môn văn hóa Hallyu

K-POP · FOOD, K- phòng dịch, Nhạc Hàn Quốc K-POP, ẩm thực Hàn Quốc,