한국어문화과

스킵네비게이션

베트남어졸업후진로

졸업후진로

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu

Sau đây là giải thích về cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

  • Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp

    Mang đến các cơ hội sau: xin việc ở các doanh nghiệp Hàn Quốc tại nước ngoài, xin việc ở các doanh nghiệp trong nước, làm việc tại viện nghiên cứu xã hội đa văn hóa Hàn Quốc, trung tâm giáo dục tiếng Hàn, học liên thông đại học năm 4 (tại trường đại học Keimyung), hướng dẫn viên du lịch trong nước, chuyên gia phiên dịch – thông dịch, hướng dẫn du lịch và thông dịch, làm việc tại trung tâm đa văn hóa, làm việc tại các trung tâm phúc lợi liên quan đến đa văn hóa, có cơ hội trở thành giáo viên dạy tiếng Hàn.