한국어문화과

스킵네비게이션

베트남어전공 교육목적 및 목표

전공 교육목적 및 목표

Mục đích và mục tiêu giáo dục

Sau đây là chi tiết về mục đích và mục tiêu giáo dục của khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu

 • Mục đích giáo dục

  • Đào tạo chuyên gia có năng lực thông-phiên dịch giỏi và sử dụng tiếng Hàn lưu loát.
  • Đào tạo nhân lực có khả năng làm việc sáng tạo và có tư duy toàn cầu.
 • Mục tiêu giáo dục

  Chương trình giáo dục của khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu mang mục tiêu hướng đến “Đào tạo chuyên môn phù hợp với doanh nghiệp”, từ đó cung cấp các kĩ thuật và kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu được đạo đức nghề nghiệp, có khả năng sử dụng máy tính, hiểu về phong tục và văn hóa Hàn Quốc, có năng lực giao tiếp đủ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

  • Phát triển năng lực tiếng Hàn ở kĩ năng nghe và nói, thông qua đó có được sự giao tiếp tương đối ổn để có thể đảm nhiệm được các nhiệm vụ được giao.
  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp giữa các nền văn hóa dựa trên sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.
  • Đào tạo nhân lực toàn cầu có năng lực tiếng Hàn phù hợp với yêu cầu của các doanh nghiệp bằng chương trình giáo dục lấy thực tiễn là trọng tâm.
  • Từ các yêu cầu của doanh nghiệp và việc thực tập tại nhiều hiện trường đa dạng mà sinh viên có thể phát triển khả năng thực hành thực tiễn.