한국어문화과

스킵네비게이션

베트남어학과소개

학과소개

Khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu

Department of Global Korean Culture

Khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu là khoa được xây dựng với điểm nhấn là sự dẫn đầu và hỗ trợ sự giao lưu giữa con người và văn hóa, phù hợp với thời đại đa văn hóa toàn cầu. Bằng việc cung cấp tri thức nền tảng và các kĩ thuật cần thiết trong giảng dạy, tạo ra môi trường giáo dục hiện đại, giáo dục văn hóa Hàn Quốc và ngôn ngữ Hàn Quốc cho sinh viên đến từ nhiều vùng văn hóa khác nhau, với mục đích giúp sinh viên sẽ trở thành những nhân viên có năng lực giỏi trong công việc sau này. Thông qua đó sẽ đào tạo được những nhân tài có thể làm việc trong các công ty không chỉ ở riêng công ty của Hàn Quốc mà còn ở các doanh nghiệp toàn cầu, là những người có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ Hàn cũng như có thể được công nhận với tư cách là nhân viên có chuyên môn năng lực tốt.