한국어문화과

스킵네비게이션

베트남어장학혜택

장학혜택

Ưu đãi học bổng

Sau đây là giải thích chi tiết về chính sách ưu đãi học bổng của khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu

  • Ưu đãi học bổng

    • Được miễn tiền phí nhập học
    • Khi nhập học, cấp độ của Topik sẽ quyết định học bổng: cấp 2 – 20%, cấp 3 – 40%, cấp 4 – 50%, cấp 5 – 70%, cấp 6 – 80%)
    • Trong quá trình học tập, tùy thuộc vào điểm thành tích mà được giảm học phí từ 20-80%
    • Những sinh viên nào đạt thành tích xuất sắc và có TOPIK từ cấp 4 trở lên sẽ có cơ hội nhận được học bổng quốc gia GKS (1 năm – 5 triệu won)