한국어문화과

스킵네비게이션

베트남어학과 특·장점

학과 특·장점

Giới thiệu về điểm nổi bật – điểm mạnh của khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu

Sau đây là các điểm nổi bật của khoa văn hóa Hàn Quốc toàn cầu

 • 01

  Tổ chức các lớp học riêng biệt cho du học sinh

  Khoa sẽ tổ chức các lớp riêng biệt có chương trình giáo dục phù hợp với trình độ của sinh viên người nước ngoài.

 • 02

  Các sự kiện giao lưu trải nghiệm văn hóa đa dạng

  Nhiều hoạt động giao lưu được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy giao tiếp, gắn kết các mối quan hệ giữa sinh viên trong nước và sinh viên nước ngoài, thông qua các sự kiện giao lưu trải nghiệm văn hóa đa dạng, có thể góp phần làm khăng khít tình thầy trò, từ đó cũng dễ dàng hơn trong việc quản lý sinh viên.

 • 03

  Học liên thông

  Mang đến cơ hội đạt được bằng giáo viên tiếng Hàn thông qua việc học liên thông (năm 4, tại trường Đại học Keimyung)

 • 04

  Chương trình hội nhập xã hội Hàn Quốc

  Sau khi hoàn thành chương trình hội nhập xã hội Hàn Quốc của bộ Tư Pháp, sinh viên sẽ duy trì được tính kết nối của học vấn với việc đổi visa làm việc.

 • 05

  Đảm bảo khả năng kiếm việc làm thông qua chương trình giáo dục phù hợp có sự liên kết giữa trường đại học với các doanh nghiệp Hàn Quốc ở nước ngoài.

  • Du học sinh được tuyển chọn và giáo dục các kĩ năng chuyên môn phù hợp với nhu cầu đề ra của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở nước ngoài và trong cộng đồng.
  • Đảm bảo chất lượng học tập và khả năng thực hành của người học nhằm bổ sung nhân lực có chuyên môn một cách kịp thời khi các doanh nghiệp có nhu cầu.
  • Nuôi dưỡng năng lực chuyên môn thực tế thông qua việc thực tập tại hiện trường công ty: việc thực tập tại hiện trường công ty có mối liên hệ đến khả năng xin được việc làm cũng như nuôi dưỡng năng lực thực thi công việc được giao.
  • Thực hiện chương trình giáo sư phụ trách sinh viên đã tốt nghiệp: quản lý sinh viên đã tốt nghiệp
 • 06

  Có nhiều ưu đãi học bổng đa dạng theo thành tích

  Phí nhập học được miễn cho sinh viên người nước ngoài và có nhiều ưu đãi học bổng đa dạng dựa vào thành tích điểm Topik
  (tùy theo cấp độ của Topik mà có được học bổng khác nhau: cấp 2 – 20%, cấp 3 – 40%, cấp 4 – 50%, cấp 5 – 70%, cấp 6 – 80%)

 • 07

  Mở các lớp chuyên đề do các cán bộ nghiệp vụ hoặc CEO của các doanh nghiệp ở nước ngoài phụ trách (1 năm 2 lần)